Amerikanska Gymnasiet

Vi har tagit det bästa från amerikanska och svenska skolor baserat på forskning och beprövad erfarenhet och skapat – Amerikanska Gymnasiet.
INVESTERINGSDETALJER
FÖRETAG

Amerikanska Gymnasiet

INVESTERINGSDATUM

Februari 2019

DELA

Vill du veta mer?

Vårt syftet är att investera i företag som är i en uppstartsfas och/eller företag som vill ta nästa steg i sin utveckling och tillväxt