Ansökan

Ansökan skickas till Objektsutskottet Niklas Ohlén.

Er ansökan skall innehålla en beskrivning på 2-4 sidor för att ge VastAF en första uppfattning (Executive Summary) om Ert investeringsförslag:

  • Bakgrund, entreprenören, ledningen
  • Affärsidé och verksamhet
  • Marknaden och kunder
  • Produkt, tjänst, kundnytta
  • Utvecklingspotential
  • Immateriella rättigheter och allianser
  • Kapitalbehov och lönsamhet, kassaflöde
  • Samarbetsorganisationer

VastAF:s målsättning är att ge en första utvärdering och feedback inom 14 dagar. Detta avgör sedan hur den vidare processen ser ut.