Affärsänglar

Anders Hammar

Ledamot

Jan Åke Jonsson

Ordförande

Joe Reed

Front-end Developer

Sarah Joe

Illustrator

Paul Shawn

Web Designer